Cu ajutorul voturilor alegătorilor, Forumul Democrat al Germanilor are 35 consilieri locali, 2 consilieri judeţeni pe listele comune cu UDMR şi 7 primari aleşi din primul tur în următoarele localităţi:

1. Foieni

2. Tiream

3. Urziceni

4. CiumeÅŸti

5. Turulung

6. PetreÅŸti

7. Cămin

Avem convingerea că primarii şi consilierii noştri vor reprezenta interesele dumneavoastră şi vor muncii pentru realizarea de proiecte folositoare comunităţii locale, pentru o viaţă decentă şi civilizată.

Făurirea viitorului prin politică

FDGR reprezintă problemele minorităţii germane din România faţă de organele statele, faţă de alte organizaţii şi partide din ţară şi de peste hotare, precum şi de organizaţii internaţionale, şi face cunoscută istoria şi cultura acesteia.

Forumul întreţine relaţii strânse cu organele de stat româneşti, cu organizaţii şi partidele politice din ţară, precum şi cu ambasada Republicii Federale Germania şi consulatul german din Timişoara.

Există de asemnea contacte intense cu politicieni şi oameni de afaceri de rang înalt din Germania, facându-se loby pentru popularitatea judeţului Satu Mare, a problemelor locuitorilor de etnie germană din această zonă. Acestor contacte se datorează si vizita unor politicieni germani de rang înalt în regiunea Sătmarului.

În legislatura 2012-2016 îsi desfăşoară activitatea șapte primari (Petreşti, Tiream, Ciumeşti, Sanislău, Turulung, Urziceni, Cămin), șase viceprimari, doi consilieri judeţeni şi 35 de consilieri locali, aleşi din parte FDG din județul Satu Mare.

Wir wählen Ovidiu Victor Ganț!

Am 11. Dezember ist es so weit: Wir sind aufgefordet unsere Stimme für die Mitglieder einer neuen Legislaturperiode des Zweikammerparlament Rumäniens abzugeben.

Der in Detta, im Banat, geborene Mathematiklehrer Ovidiu Victor Ganț vertritt das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) seit 2004 in der rumänischen Abgeordnetenkammer und ist einer der besten, zuverlässigsten und standhaftesten Parlamentarier unseres Landes. Es war stets sein Anliegen die deutsche Minderheit und ihre politische, schulische, kulturelle, geistige und wirtschaftliche Strukturen von Landes- bis zur Ortsebene in ihrem Einsatz zu fördern und zu unterstützen.

Wir, Mitglieder des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, aber auch Nichtmitglieder und Sympathisanten sind deshalb aufgefordert unsere Stimme für Ovidiu Victor GanÈ› und die weiteren Mitgliedern der vom DFDR aufgestellten Liste für die  Abgeordnetenkammer, Dr. Paul Jürgen Porr - Vorsitzender des DFDR, und Christiane Gertrud Cosmatu - Unterstaatssekretärin im Departement für Interethnische Beziehungen, am Sonntag, dem 11. Dezember abzugeben, denn damit sichern wir unser Weiterbestehen als politischer Faktor des Ausgleichs und Stabilität in der rumänischen politischen und zivilgesellschaftlichen Szene.

 

Josef Hölzli

Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Nordsiebenbürgen

 

Johann Leitner

Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen Kreis Sathmar

Să-l votăm pe Ovidiu Victor Ganț!

La 11 decembrie se întâmplă din nou: suntem chemați să ne depunem votul pentru membrii din noua perioadă a legislativului bicameral, al Parlamentului României.

Născut la Deta în Banat, profesorul de matematică Ovidiu Victor Ganț a reprezentat Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) începând cu anul 2004 în Parlamentul României și este în prezent unul dintre cei mai buni, constiincioși și abnegați parlamentari ai țării noastre. A fost de fiecare dată omul de lângă noi care a căutat binele etniei germane din România în desfășurarea ei politică, educativă, culturală, spirituală și economică prin intermediul tutror structurilor ei: de la cea națională până cea locală.

Noi, membrii Forumului Democrat al Germanilor din România, dar și toți membrii ai etniei germane din țara noastră și din străinătate cu drept de vot, precum și simpatizanții tutror acestora suntem chemați să acordăm votul nostru dlui Ovidiu Victor Ganț și celorlați reprezentanți ai noștri pe lista candidaților FDGR la alegerile pentru Camera Deputaților, dr. Paul Jürgen Porr - președintele FDGR, Christiane Gertrud Cosmatu - Subsecretar de Stat în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice, pentru că astfel garantăm ducerea mai departe a acestui factor de echilibru și stabilitate în scena politică și civilă a României.

Pe buletinul de vot pentru Camera Deputaților în județul Satu Mare, candidații FDG sunt pe locul 16. Votează INIMA.

Josef Hölzli

președintele Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord

 

Johann Leitner

președintele Forumului Democrat al Germanilor din Județul Satu Mare