Finanzierungsmöglichkeit

Die österreichische Regierung bietet Teilfinanzierung für Beratungsprojekte im Wert von bis zu 10.000 Euro. Mehr über diese Finanzierungsmöglichkeit kann man auf der Web-Seite der Handwerkskammer www.cameramestesugarilor.ro erfahren.

Unterstützung für die Unternehmer

Vor kurzem erschien ein Prospekt der Sathmarer Handewerkskammer mit dem Titel "Unterstützung für die Unternehmer" für klein- und mittelständische Unternehmen. Der Prospekt ist beim Sitz der Sathmarer Stiftung für Internationale Zusammenarbeit erhältlich.

Făurirea viitorului prin politică

Datorită sprijinului material din partea guvernului Germaniei, Fundaţia Sătmăreană de colaborare Internaţională a realizat mai mult de 600 de proiecte. Aceasta a însemnat pentru populaţie mai multe mii de locuri de muncă.

Forumul German a înfiinţat în anul 1991 Fundaţia Sătmăreană pentru Colaborare Internaţională, a cărei scop este dezvoltarea economică (meşteşuguri, întreprinderi mici, agricultură), precum şi atragrera de investitri în loclităţile cu populaţie de etnie germană.

Se urmăreşte ridicarea standardului de viaţă a populaţiei de la ţară prin crearea de noi locuri de muncă şi lărgirea sectorului de prestări de servicii.

Proiectul, cel mai important, care s-a bucurat de succes, a fost realizarea fabricii de lapte „Schwabnenmolkerei” la Carei. Ea este apreciată de consumatori pentru produsele de lapte de înaltă calitate.