Kultúránk és identitásunk alapja a nyelv

Az RNDF Szatmár megyei szerezete élénk tevékenységet fejt ki a német nyelv megőrzése és ápolása céljából Szatmár vidékén, valamint a német nyelvű oktatás fejlesztése érdekében.
Az RNDF iskolabizottsága lényegesen támogatja a nénet nyelvű oktatást, Szatmár megyei képviselői a német iskolák és tagozatok (a szatmári Johann Ettinger Elméleti Liceum, valamint a nagykárolyi 1. számú iskola német tagozatai) problémái tekintik szivügyüknek.
A Német Szövetségi Köztársaság pénzügyi támogatásával a német iskolák és tagozatok tanulóit iskolabuszok szállitják a megye sváb falvaiból Szatmárra, illetőleg Nagykárolyba.
A német tagozaton tanuló gyerekek évente tölthetik vakációikat a németországi Hohenegg-i illetőleg Wolfenbüttel testvérváros által szervezett nyári táborokban. Románia különböző főiskoláinak német nemzetiségű diákjai a bukaresti német nagykövetség által folyósitott ösztöndijakban részesülnek évente.
Szatmáron, Nagykárolyban, Teremen, Tasnádszántón és más helységekben az érdekeltek német nyelvkurzusokon vehetnek részt.