„Együtt” erősithetjük ifjúságunkat

Az „Együtt” német ifjúsági szervezet sokrétű, az ifjúság számára sajátos tevékenységet fejt ki: szemináriuokat, workshopokat, kiállitásokat, klubestéket, vakációs táborokat, kirándulásokat, gyermekünnepságeket, ifjúsági találkozókat szervez.
A szervezet 1995-ben a szetmári NDF alapitotta és ma már 700 tagot számlál 17 helyi szervezetben Észak-Erdélyben (Béltek, Erdőd, Fény, Nagymajtény, Nagyvárad, Kálmánd, Mühlpetri, Felsővisó, Palota, Mezőpetri, Szántó, Szatmár, Csomaköz, Csanálos, Terem, Tasnád, Zilah).
A mi különleges problémánk a hagyományos szatmári sváb szokások megörzése és ápolása. Ezeket a gyermekek és ifjúság számára hagyományos kulturális rendezvényekkel hoznak közelebb. Ezekhez tartoznak az évente megrendezett karneválok, szüreti bálok, fúvós találkozók valamint tnccsoportok találkozója az aratási hálaadó ünnepségeken. Az ifjús
Gi szervezet ekképen sok ifjú számára teremt lehetőséget, hogy együtt ésszerűen szervezzék meg szabadidejüket és ápolják a hagyományokat. A „Gemeinsam” számos kapcsolatot tart fenn külföldi ifjúsági szervezetekkel és tagja a romániai német ijúsági szervezeteket egyesitő „ADJ”-nak.