Finanzierungsmöglichkeit

Die österreichische Regierung bietet Teilfinanzierung für Beratungsprojekte im Wert von bis zu 10.000 Euro. Mehr über diese Finanzierungsmöglichkeit kann man auf der Web-Seite der Handwerkskammer www.cameramestesugarilor.ro erfahren.

Unterstützung für die Unternehmer

Vor kurzem erschien ein Prospekt der Sathmarer Handewerkskammer mit dem Titel "Unterstützung für die Unternehmer" für klein- und mittelständische Unternehmen. Der Prospekt ist beim Sitz der Sathmarer Stiftung für Internationale Zusammenarbeit erhältlich.

Gazdasági fejlesztéssel a jövőt garantálni

A német szövetségi kormány anyagi támogatásával a szatmári nemzetközi alapitványnak sikerült 6öö projektet megvaósitania. Ez a lakosság számára többezer munkahely biztositását jelenti.
Az NDF 1991-ben alapitotta meg a szatmári nemzetközi együttműködési alapitványt, melynek célja a gazdaság fejlesztése (kézműipar, kisipar, mezőgazdaság) és a beruházók vonzása a németek lakta helységekbe. Munkahelyek biztositása és a szolgáltatási egységek kibővitése révén az életszinvonal emelését kell szem előtt tartani.
A legsikeresebb megaprojektje az alapitványnak a nagykárolyi tejfeldolgozó vállalat (Schwabenmolkerei). Mint megbizható tejátvevő e vidéken és izletes tejtermékek előállitójaként megbecsült úgy a tejtermelők, mint a tejtermékek fogyasztóinak részéről.